Grozā 0 prece(s)
Salīdzinājumā 0 prece(s)
1. Līguma priekšmets
SIA TECHSOL, reģistrācijas Nr. 40103294576 (turpmāk – pārdevējs), juridiskā adrese Kurzemes prospekts 30-60, Rīga, LV1067 no vienas puses, un persona, kas veic preces pasūtījumu (turpmāk - pircējs), no otras puses, noslēdz šādu Līgumu.
Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja veiktajam pasūtījumam Pārdevēja interneta veikalā www.cpoint.lv (turpmāk – Interneta veikals)
2. Preču piegāde un samaksas kārtība
2.1.Pircējs veic preču pasūtīšanu caur Interneta veikala mājas lapu – www.cpoint.lv , norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu, piegādes veidu.  
2.2.Pircējs var norēķināties par precēm šādos veidos - lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.  
2.3.Pārdevējs nodrošina preču piegādi 30 dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir pilnībā samaksājis par precēm un preču piegādes izmaksām. Maksājuma diena ir diena, kad maksājuma summa tiek ieskaitīta pārdevēja kontā. 
2.4.Pārdevējs preces piegādes laiku saskaņo ar pircēju.
3. Pušu Atbildība
3.1. Reģistrējoties vai veicot pasūtījumu www.cpoint.lv mājas lapā Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar pasūtījuma noteikumiem un piekrīt viņa sniegto datu izmantošanai, lai varētu tikt izpildīts klienta pasūtījums un preču piegāde saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.
3.2. Aizpildot pasūtījuma formu www.cpoint.lv mājas lapā klients piekrīt, ka viņam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar klienta reģistrāciju un pasūtījuma apstrādi;
3.3. Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā sniegtie dati ir pareizi un pilnīgi. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas varētu rasties Pircējam, ja Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.
3.4. Pircējs apņemas savus pieejas datus (lietotājvārdu / lietotāja paroli) neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par savu pieejas datu glabāšanu. Ja, izmantojot Jūsu piekļuves datus, Jūsu pircēja kontam piekļūst trešā persona, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Savu piekļuves datu nozaudēšanas gadījumā informējiet Pārdevēju nosūtot e-pastu uz info@cpoint.lv vai piezvanot pa tālruni: (+371) 26914269.
3.5. Jūs varat jebkurā brīdī nomainīt savu pieejas paroli sadaļā “Autorizēties”. Noklikšķinot uz “Autorizēties” ievadiet savu e-pastu un paroli. Tad sadaļā  “Mani dati” klikšķiniet uz  “Paroles maiņa”. Savus datus varat izmainīt klikšķinot uz “Klientu datu maiņa”.
4. Atteikuma tiesības
4.1. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumos Nr.255 “Noteikumi par distances līgumiem” noteikto kārtību.
4.2. Atteikuma tiesību gadījumā precei jābūt neskartai. Preci drīkst izmēģināt tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai iepazītos ar tās tehniskajām īpašībām, preces raksturu un tās darbību. Preci drīkst lietot tik daudz, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā.
4.3. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, ja prece izmantota nevis tāpēc, lai konstatētu šīs preces veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
4.4. Ja pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, atpakaļsūtīšanas izmaksas ir jāsedz pircējam.
4.5. Ja pircējs ir izvēlējies izmantot preču piegādes veidu, kas nav bezmaksas vai pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, pārdevējs neatmaksā pircējam piegādes papildu izdevumus.
4.6. Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē pārdevēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli - SIA TECHSOL, Buļļu iela 45A, Rīga, LV1067, vai e-pastu: info@cpoint.lv). Ja reizē ar atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pircējs sūta arī preci, tad prece un atteikums ir jānosūta uz šādu adresi: SIA TECHSOL, Buļļu iela 45A, Rīga, LV1067, vai OMNIVA: Rīgas Kleistu ielas Mego pakomāts, Rīga Kleistu iela 9
4.7. Pircējam jānosūta prece atpakaļ bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad pircējs iesniedza atteikuma veidlapu vai paziņoja savu lēmumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš būs ievērots, ja pircējs preci nosūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. 
4.8. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar pirkuma līgumu patērētāja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad pārdevējs saņēmis preci vai patērētājs iesniedzis pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
4.9. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas neattiecas uz juridisku personu veiktajiem pirkumiem.
5. Strīdu risināšana
5.1. Pircējam 24 mēnešu laikā no preces (sadzīves tehnīkas) piegādes dienas ir Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci. 
5.2.Prasījumu par preci pircējs var iesniegt pārdevējam, iesniedzot rakstveida iesniegumu pa pastu: SIA TECHSOL, Kurzemes prospekts 30-60, Rīga, LV1067, vai e-pastu: info@cpoint.lv
5.3.Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošus dokumentu kopijas, kā arī citus dokumentus, ja tas ir iespējams. 
4.4.Iesniegumā jānorāda – pircēja vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, iesnieguma iesniegšanas datums, strīda būtība, prasījums un tā pamatojums. 
5.5.Iesniegums tiks izskatīts 15 darba dienu laikā no tās saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz iesniegumā norādīto saziņas adresi. 
5.6.Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un pircējs prasījuma atzīšanai par nepamatotu nepiekritīs, pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas. 
5.7.Informācija par ārpustiesas strīda risināšanas iespējām: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process  
http://www.ptac.gov.lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
6. Datu apstrāde
6.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai pārdevējs varētu pieņemt pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.
6.2. Ievadot informāciju, pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar pircēja pasūtījuma apstrādi.
 
Aizvērt